Jako widz, ale również recenzentka-amatorka, próbuję się nie nastawiać; nie czytam więc opisów czy dostępnych recenzji. Staram się nie sugerować nazwiskiem reżysera czy ilością gwiazd w obsadzie. W przeszłości nieraz musiałam z żalem przyznać, że coś, co z góry skazane było na sukces, tak naprawdę jest kompletnym gniotem. Zdarzały się oczywiście sytuacje odwrotne, kiedy to spektakl wręcz niszowy łapał mnie za serce i władał myślami jeszcze długo po, lecz przypadki takie stanowiły znaczącą mniejszość. Niezmiennie jednak, w ramach różnych festiwali, czekam na swoiste „wow”. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Przepis na teatralny sukces: trzeba uwielbiać Śląsk, mówić po angielsku, być kibicem żużla, korzystać z google i bywać na placach zabaw – tak w Gorzowie robi się przedstawienia, które wchodzą do finału Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. - Okiem Cydzika

CZYTAJ WIĘCEJ

Najlepszą filozofią na XXI wiek jest personalizm. Stanowi odpowiedź na wszechobecne uprzedmiotowienie osób płci obojga, zwraca uwagę na wartości wyższe i podkreśla znaczenie godności ludzkiej – w dużym skrócie, stanowi totalny antagonizm wszystkiego, co w swoim pesymistycznym wyobrażeniu przyszłości w dramacie zawarł Jarosław Murawski, a co przedstawili na żywo w ostatnim ze spotkań z cyklu czytania dramatów aktorzy Pracowni Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

CZYTAJ WIĘCEJ

Począwszy od koncepcji filozoficznych i religijnych, skończywszy na literaturze science fiction, człowiek od zawsze poddaje się niekoniecznie uświadomionej teodycei, głównie z powodu tego istotnego słowa „sapiens” w naszej nazwie gatunkowej. Pewnych rzeczy o naturze dobra i zła nie wiemy i bez względu na przekonania religijne, w tym życiu (o ile istnieje jeszcze jakieś inne życie poza nim) się nie dowiemy. Odnoszę jednak wrażenie, że czasami niewiedza nadaje sens naszemu życiu. Bez wątpienia gdyby nie niektóre pytania, nie byłoby również prób odpowiedzi – takich, jak „Droga śliska od traw”.

CZYTAJ WIĘCEJ

– mówi Alina Moś-Kerger, reżyser przedstawienia „Ony” Marty Guśniowskiej w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. - Wywiad Cydzika

CZYTAJ WIĘCEJ